Pump crypto telegram – CryptoSignal

Na czym polega zjawisko pump crypto telegram?

Pump crypto telegram to specyficzne zjawisko występujące w zakresie rynku kryptowalut. Polega ono na tym, że wybrana społeczność, aktywizując różnych postronnych uczestników rynku, zaczyna dokonywać nagłych transakcji zakupów, rzadziej sprzedaży, wybranych walorów. Zjawisko to jest niestety coraz bardziej popularne, a w internecie zobaczymy wiele ostrzegających nas przed tym nagłówków prasowych. Dlaczego jest to szczególnie niebezpieczne dla przeciętnego tradera (a tym bardziej dla początkującego)? Przede wszystkim trudno oszacować, kiedy mamy do czynienia z naturalną siłą popytu na rynku, a kiedy ze sztucznym „napompowywaniem” kursu. Oczywiście zarobić można tak na jednym, jak i na drugim, lecz w przypadku nienaturalnych zagrań rynkowych prawdopodobieństwo odsprzedania przez nas wybranej kryptowaluty, zanim jej wartość drastycznie zacznie spadać jest niezwykle małe.

Wiąże się to bowiem z drugim mechanizmem, który nieodłącznie występuje z pump crypto na portalach typu telegram, czyli takich, które zrzeszają daną społeczność celem wymieniania się informacjami o dokonywaniu przyszłych manipulacji na wartościach wybranych instrumentów finansowych. Zawsze po omawianym w tym miejscu zjawisku następuje kolejne – tzw. dump cenowy. Polega ono na tym, że po wzroście wartości kryptowaluty następuje jej gwałtowny i najczęściej nieprzewidywalny spadek.

Diabeł tkwi w szczegółach – dlaczego pump crypto telegram jest tak groźnym zjawiskiem?

Rozkładając zjawisko crypto pump na części pierwsze, możemy dostrzec to, w jaki sposób ono funkcjonuje i dlaczego relatywnie łatwo może zbierać żniwa. Zainteresowani tą nieczystą praktyką giełdową traderzy, dokonując w jednym krótkim momencie wielu masowych transakcji kupna, powodują, że inne osoby (de facto z całego świata, gdyż rynek kryptowalut ten jest niczym ograniczony) dołączają się do zakupu. Fenomen tej sytuacji polega na tym, że osoby te nie wiedzą, że kurs za moment opadnie – uważają bowiem, że naturalny wzrost wartości. Stosując wspomniany już dump cenowy, manipulatorzy rynku mogą szybko wykorzystać zainicjowane wzrosty do osiągnięcia zysku.

Mając na celu uniknięcie przypadkowego zainwestowania swoich funduszy w momencie, kiedy akurat jakaś społeczność z jakiegoś serwisu typu telegram realizuje pump na rynku crypto, warto przede wszystkim poświęcić więcej czasu na bieżące analizowanie wykresów. Chociaż rynek handlu kryptowalutami jest stosunkowo nieprzewidywalny, to jednak każdy trader jest w stanie nabyć umiejętności sprawnego odróżniania naturalnych ruchów cen od próby manipulacji rynkiem. Początkującym zaś poleca się te kryptowaluty, które cechują się największą płynnością.