Pump crypto – CryptoSignal

Co oznacza zjawisko pump crypto?

Handel instrumentami finansowymi online, kryptowalutami, parami walutowymi czy akcjami, wiąże się ze znacznym ryzykiem, na które powinniśmy się zawczasu uodpornić. Mowa tutaj o pump crypto, czyli zjawisku polegającym na sztucznym „napompowywaniu” danej kryptowaluty przez współpracującą ze sobą, najczęściej zamkniętą społeczność. Zjawisko to dotyczy rynku handlu kryptowalutami, ale w praktyce oprócz kwestii nazwy to nie różni się niczym od tego samego zjawiska, które występuje przy handlu pozostałymi instrumentami. „Pompowanie” danych altcoinów to często jeden z dwóch etapów procedury manipulacji wartością kryptowaluty. Polega na tym, że regularnie zwiększa się popyt, często towarzyszy temu występowanie zwiększonego wolumenu.

Traderzy, którzy nie są świadomi tego, że na jakimś coinie występuje zjawisko pump crypto i nie potrafią odróżnić go od naturalnej siły popytu generowanego przez pozostałych uczestników rynku, często dokonują olbrzymich zakupów, licząc na to, że kurs będzie szedł do góry. Po „napompowaniu” w pewnym momencie przychodzi jednak moment, w którym następuje tzw. „dump”, czyli zjawisko lustrzanie odwrotne względem tutaj omawianego, polegające na tym, że kurs gwałtownie zaczyna spadać. Często momentem zatrzymania się dalszych spadków jest poziom, z którego cena zaczęła gwałtownie rosnąć.

Skuteczna metoda na ochronę przed zjawiskiem cryptocoin pump

Na przedstawionym powyżej schematycznym ujęciu zjawiska pump crypto, występującego na rynku handlu kryptowalutami, widać doskonale, że z jednej strony może być to świetne rozwiązanie na szybki zarobek, z drugiej zaś – na szybką stratę. Problemem podstawowym dla każdego tradera będzie w tym przypadku to, że niezwykle trudno jest zorientować się na bieżąco, w którym momencie sztuczne i „na siłę” zawyżanie kursu wybranej kryptowaluty przemieni się realizację zysków i gwałtowny spadek jej wartości. Przed zjawiskiem tym można się jednak chronić poprzez uważną i długoterminową obserwację rynku, która zapewnia każdemu traderowi orientację i świadomość tego, jak działa rynek.

Wspomagać się dodatkowo możemy poprzez różnego rodzaju wskaźniki, średnie kroczące i oscylatory. W przypadku pump crypto wskażą one, że ceny gwałtownie odbiły się od średniej. Taka informacja powinna spowodować u nas odruch prędkiego sprawdzenia danych fundamentalnych. Jeżeli na rynku aktualnie nie pojawiły się żadne większe ruchy, a kalendarz inwestycyjny o danej godzinie nie zawiera w sobie ważnych elementów (np. spotkania lub przemówienia przedstawicieli banków centralnych, aspekty geopolityczne, zmiany stóp procentowych itp.), to będziemy wiedzieli, że prawdopodobnie kurs zaczyna być sztucznie „napompowywany”!