Wiesz już jak kupić Bitcoin’a na polskich giełdach. W naszym poprzednim poradniku pt.: “Jak zarabiać na spadkach?” wspominaliśmy również o zarobku poprzez obstawianie pozycji krótkiej z użyciem dźwigni. Dziś chcielibyśmy przedstawić Ci platformę oferującą taką opcję. Giełda Bitmex, bo o niej będzie mowa, pozwala na użycie dźwigni nawet w stosunku x100 do posiadanej kwoty zarówno w krótkiej jak i długiej pozycji.

Zasady działania dźwigni

Używanie dźwigni pozwala na operowanie dużo większymi środkami niż posiadamy. Zapewne domyślasz się, że użycie dźwigni o dowolnym mnożniku powiększa Twoje zyski zgodnie z nim. Oczywiście, wiąże się to z większym ryzykiem nagłej utraty kapitału, aczkolwiek pozwala też znacznie szybciej zarobić. Zagrożenie związane jest z utratą środków w przypadku ruchu kursu w odwrotną stronę od obstawionego. Proces ten zostaje przyspieszony w zależności od użytej dźwigni. Kupno kontraktów przy użyciu tej opcji pomaga pomnożyć swoje zyski nie tylko w wypadku spadków, czyli pozycji krótkiej, lecz także podczas wzrostów obstawiając pozycję długą. Niestety, inwestując w kontrakty, w przypadku każdego mnożnika możesz stracić wszystko.

Jak to wygląda w praktyce?

Załóżmy, że posiadasz 800 USD i otworzyłeś pozycję krótką z użyciem dźwigni x10. Kurs Bitcoin’a w danej chwili wynosi 8000 USD. Użycie tak dużej dźwigni pozwala Ci na sprzedaż 1 BTC. Zabezpieczeniem jest Twoja inwestycja wynosząca w tym momencie 800 USD (0,1 BTC). Kwota ta zostaje pobrana z Twojego konta przy kupnie kontraktów. W przypadku powodzenia, zabezpieczenie zostanie Ci zwrócone. Jeśli zamkniesz pozycję przy cenie 7700 USD za 1 BTC, będziesz w stanie odkupić 1,03896103 BTC. Oddajesz “pożyczone” 1 BTC, a Tobie pozostaje 0.03896103 BTC zysku. Kwota zabezpieczająca zostaje zwrócona na Twoje konto, czyli łącznie posiadasz 0.13896103 BTC. Daje to zarobek rzędu ~ 40% w BTC oraz ~ 34% w USD przy ruchu kursu w dół o jedyne 4%. Oczywiście należy odjąć od tej kwoty prowizję za otwarcie pozycji.

W przypadku niepowodzenia, np. wzrostu kursu do 8100 USD (co powinno wiązać się z uruchomieniem Stop Loss’a), niestety stracisz część inwestycji. Używając tej samej dźwigni i kapitału, będziesz w stanie odkupić tylko 0,98765432 BTC. Oznacza to, że różnicę od pożyczonej ilości BTC (w tym przypadku pożyczyłeś 1 BTC), będziesz musiał oddać z kapitału zabezpieczającego. Na koncie zostanie Ci zatem 0,08765432 BTC. Od tej kwoty również należy odjąć prowizję.

Analogicznie do pozycji krótkiej, sytuacja wygląda w przypadku pozycji długiej. Przy kontraktach typu “long”, dodatkowo zwiększa nam się zarobek w USD, co jest związane ze wzrostem cen za sztukę BTC. W tej sytuacji zamiast sprzedawać Bitcoin’y, kupujemy je, a po osiągnięciu odpowiedniej ceny sprzedajemy. Przykładowo, grając z dźwignią na tych samych warunkach co poprzednio, tym razem w pozycji długiej, kupujesz 1 BTC inwestując 0.1 BTC, czyli 800 USD (dźwignia x10). Przy wzroście ceny do 8200 USD za sztukę Bitcoin’a i zamknięciu pozycji, musisz oddać giełdzie wcześniej pożyczone 8000 USD (tyle kosztowały kontrakty przy kupnie). Na Twoje konto wraca kwota zabezpieczająca, czyli 800 USD. W tej chwili posiadasz 1000 USD. Oznacza to zarobek rzędu 200 USD (25%), czyli 0,02439024 BTC (~ 24%) przy wzroście kursu tylko o 2,5%! Oczywiście od tej kwoty także należy odjąć prowizję.

W sytuacji uruchomienia Stop Loss’a przy kursie 7800, nie osiągniesz profitu. Brakujące 200 USD do pożyczonej kwoty musisz oddać z puli zabezpieczającej, co oznacza stratę 0,02564102 BTC (~26%). Na Twoim koncie pozostaje 600 USD (0,07435897 BTC), czyli straciłeś 25% kapitału licząc w USD.

Jak grać z użyciem dźwigni?

  1. W celu kupienia kontraktów przejdź do zakładki Trade. Znajdziesz ją w lewej, górnej części ekranu, obok logo giełdy.
  1. W Menu “Place Order” znajdziemy różne opcje otwierania pozycji. Najczęściej używane opcje to Limit, Market, Stop Limit, Stop Market oraz Trailing Stop.

Zakładka Limit i Market

Kupując kontrakt przy użyciu opcji “Limit” możemy ustalić kwotę jaką jesteśmy w stanie zaoferować za jednego Bitcoin’a w danej chwili. Używając opcji Market, skupimy założoną ilość kontraktów za najniższe ceny aktualnie obowiązujące na rynku. Sam proces kupna jest bardzo prosty. W oknie “Quantity” wpisujemy ilość USD, za jaką chcemy kupić kontrakty. Liczba w opcji “Limit Price” to maksymalna oferowana przez nas kwota. Opcja “Buy/Long” służy do kupna kontraktów na pozycję długą, czyli “na wzrosty”. Przycisk “Sell/Short” odpowiada za kupno kontraktów na pozycję krótką, obstawiając spadki.

Po wybraniu przez nas odpowiedniej pozycji, zostaniemy zapytani o “moc” dźwigni, której chcemy użyć. Naszym zdaniem zbyt ryzykowne jest używanie zbyt wysokich mnożników, dla początkujących osób dźwignia x3 powinna być wystarczająca. Po wyborze, kliknij przycisk “Buy”.

Brawo! Kupiłeś swoje kontrakty!

Zakładka Stop Limit

Używając tej opcji możesz zabezpieczyć swoją inwestycję używając “Stop Loss’a”, którego znasz już z poradnika pt.: “Jak zarabiać na spadkach?”. Oznacza to, że giełda automatycznie zamknie Twoją pozycję po osiągnięciu wybranego progu straty.

W tym przypadku mamy do czynienia z nowym oknem o nazwie “Stop Price”. Wprowadzamy tam kwotę przy jakiej Stop Loss ma zacząć działać. W polu “Limit Price” wpisujemy cenę za jaką giełda ma wystawić Twoje kontrakty. Ważne, żeby była ona niższa niż “Stop Price”, gdyż w razie gwałtownego spadku (lub wzrostu w przypadku pozycji short) cen nasza pozycja może się nie zamknąć. Kwota ta musi być atrakcyjna dla kupujących w danej chwili.

Zakładka Stop Market

Zakładka ta również oferuje opcję ustawienia Stop Loss’a. Nie występuje w niej pole “Limit Price”. Nasza pozycja zamknie się automatycznie po osiągnięciu kwoty ustawionej w oknie “Stop Price”, sprzedając nasze kontrakty w cenach obowiązujących w danym momencie na rynku.

Zakładka Trailing Stop

Opcja “Trailing Stop” pomaga nam zachować pozycję w przypadku wahań na rynku. Stop Loss w tym przypadku przesuwa się o daną wartość (“Trail Value”) wraz z ceną danej kryptowaluty na rynku. Pozwala on zachować nam większą część zysków bez ręcznej zmiany granicy. Trail Value dla pozycji długich przyjmuje wartość dodatnią, a dla pozycji krótkich ujemną.

Myślę, że udało mi się Ci dokładnie wytłumaczyć zasady działania giełdy Bitmex. Mam nadzieję, że dokładniej poznałeś sposób zarabiania również na spadkach, jakim jest gra na dźwigni. Dziękuję za uwagę.

Autor: Emil Romanowski

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego